Wethli Architekten - Rüschlikon - Referenzen - Nordstrasse